KVKK Açık Rıza Beyanı

Açık Rıza Metni

İletişim formunda paylaştığım ve doğruluğunu taahhüt ettiğim tarafıma ait olan iletişim adresleri vasıtasıyla; Atlıhan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mirnas Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerin tanıtılması, özel teklif ve kampanyaların bildirilmesi, davet, tanıtım, etkinlik, anket uygulamaları ve benzeri pazarlama amaçlı duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması için elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti faaliyeti (e-posta, SMS, çağrı merkezi, Whatsapp vs.) gerçekleştirilmesini, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca özgür irademle kabul ediyorum.

Bu formdaki kişisel verileriniz Atlıhan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mirnas Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından “i) bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, iii) bir h

akkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, iv) İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaati veya v) açık rızanız” hukuki sebeplerine dayalı olarak; şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapılması, sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, kişiye özel uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta ve şirket içi politikalarda İlgili Kişiyi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya İlgili Kişiyi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş ve yarışmalara dahil edilme faaliyetlerinin yürütülmesi, hediye verilmesi ve İlgili Kişi lehine olan diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, İlgili Kişinin elektronik posta, SMS, faks ve diğer metotlarla bilgilendirilmesi ve kampanyalardan haberdar edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İlgili Kişiye basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar gönderilmesi, ziyaretçi profillerimizin belirlenmesi, istek, talep, şikayet ve soruların değerlendirilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK m.8 ve m.9 hükümlerine uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla; şirketimizin KVKK Politikasında belirtilen amaçlara sınırlı olarak Atlıhan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mirnas Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, şirketimizin tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir.